În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat VANZATORUL, de preferință prin Telefon/EMAIL, transmițând numărul comenzii.

Dacă anularea este acceptată, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și VANZATORUL a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 7 zile lucrătoare.

VANZATORUL poate anula o comanda dacă Produsul/SERVICIUL nu este disponibil pentru orice motiv imputabil.  În acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

Comanda efectuata de către Utilizator, poate fi anulata, fără nicio notificare prealabilă  și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  1. a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;
  2. b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de societatea noastră, în cazul plății online;
  3. c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;
  4. FORTA MAJORA
  • Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
  • Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
  1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre BRAHMABIT S.R.L. si Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din orasul Cluj-Napoca.